• Nu lopende edities:

  CrossOverAcademy

  De deelnemers gaan dit voorjaar aan de slag met 'Cyber security', 'Wendbare organisaties' en 'Efficiënter werken door digitalisering'. Lees hier meer!

  TechCrossOver

  De deelnemers gaan dit voorjaar aan de slag met 'Omgaan met agressieve klanten', 'Virtual reality', 'Gezonde werkhouding', 'Smart Shoulder' en 'Tevreden personeel'. Lees hier meer!

  Administratieve CrossOver

  De deelnemers gaan dit voorjaar gezamenlijk aan de slag met het thema 'Werk van de toekomst'. Hoe ziet het werk voor deze beroepsgroep er in de nabije toekomst uit? Lees hier meer!