• Brandweer in Beweging

  Terugblik

 • Terugblik - Dag 4

  Ochtend

  De dag van de onthulling van de initiatieven en tools van Brandweer in Beweging! De deelnemers werden in de ochtend warmgedraaid door gezamenlijk na te denken over hoe de uitkomsten van het traject geborgd konden worden binnen VRH:

  • Wat kan je zelf doen om de beweging rondom loopbaanontwikkeling gaande te houden?
  • Wat moeten we niet doen om beweging gaande te houden?
  • Wat kan VRH doen?
  Ambassadeurschap van deelnemers, letten op welke taal je gebruikt als het gaat om loopbaanbeleid en het versterken van coachingsvaardigheden van leidinggevenden waren een aantal ideeën die in dit ochtendprogramma naar boven kwamen.
   
  Middag

  Na de rest van de ochtend te hebben gebruikt voor het afronden van de interactieve presentaties was het tijd voor de middag: het event van Brandweer in Beweging.

   

  Meer dan 50 aanwezigen kwamen op het event af om inspiratie op te doen, mee te denken of de deelnemers aan te moedigen. Wat presenteerden zij? Hieronder zie je de initiatieven en tools ontwikkeld door de drie teams met een beschrijving. Ben je benieuwd naar meer informatie over dit traject? Neem dan vooral contact op met Rachelle Handgraaf (0655693363 of rachelle@projectcrossover.nl).

  Wie heeft nu de baan waar hij/zij vroeger van droomde?

  Het event begonnen we met interactie over loopbaanontwikkeling. Mooi om elkaars persoonlijke verhalen te horen.

   

  En jij? Heb jij nu de baan die je vroeger zo graag wilde?

 • De initiatieven

  1. Behoefteonderzoek

  De behoefte van bijna 50% van VRH in kaart!

  Het team van leidinggevenden pakte de uitdaging rond loopbaanontwikkeling bij het fundament aan: waar liggen de behoeften rondom loopbaanontwikkeling VRH breed. Maar liefst 46% van de gevraagden vulden de enquête in. Duidelijk werd waar nog winst te behalen valt en hoe belangrijk dit thema is voor VRH. Deze inzichten zullen verder uitgediept worden in de projectgroep die na dit traject de beweging rondom loopbaanontwikkeling gaande zal houden.

  2. De loopbaanwijzer

  Ik in het kwadraat

  Op een vermakelijke manier presenteerde dit team de loopbaanwijzer; om jezelf tot een hoger level te tillen! Belangrijk in deze loopbaanwijzer is dat eigen initiatief centraal staat. De medewerker stelt een vijf jaren plan op door:

  • het gesprek met zijn leidinggevende aan te gaan.
  • eventueel in gesprek te gaan met een loopbaanadviseur.
  • op zoek te gaan naar de ontwikkelmogelijkheden (opleiding, stage, meelopen, netwerkvent, etc) die het best bij hem/haar passen.
  • Zijn of haar volgende stap te kiezen!

  3. Loopbaancampagne

  Klaar voor de toekomst!?

  Dit team ontwikkelde een fictieve campagne voor in de toekomst om meer bewustzijn en actie rondom loopbaanontwikkeling te creëren. Brandweermannen die een tweede loopbaan hebben, staan in deze campagne centraal. Wanneer de QR code wordt gescand, wordt de medewerker doorgestuurd naar een online loopbaancheck. Deze loopbaancheck is een eerste contactmoment met de (toekomstige) loopbaanadviseur, waarna er een gericht gesprek gepland kan worden. Een activerende en efficiënte campagne dus!

   

  Het idee hierachter? Loopbaanontwikkeling moet inspirerend zijn en vaker onderwerp van gesprek worden. Zo zullen medewerkers eerder stappen ondernemen in hun eigen (loopbaan)ontwikkeling.

 • Terugblik - Dag 3

  Dag 3; de laatste mogelijkheid voor de teams om het initiatief rondom loopbaanontwikkeling verder vorm te geven vòòr het event op 12 december. Benieuwd? Hier vind je meer informatie over het event (waar je van harte uitgenodigd bent).

   

  Directie & HR

  Commandant Lucien Groenewegen sloot aan tijdens de start van dag 3. Hij vertelde over toezeggingen die hij kan doen over het vervolg van het traject Brandweer in Beweging. Dit gaf duidelijkheid en vertrouwen aan de teams over het vervolg. Beweging wordt steeds meer een feit! Ook sloot Marieke van HR, net als op Dag 2, weer even aan bij de teams. Dit keer om mee te denken over de borging van de initiatieven.

   

  Loopbaancampagne

  Ben jij benieuwd wie wordt gefotografeerd? Kom naar het event van Brandweer in Beweging op 12 december.

 • Klaar voor het event!?

  ​De teams hebben hard gewerkt om hun initiatief af te maken. De foto's voor de loopbaancampagne werden afgerond. Wie de rolmodellen zijn? Dat vind je uit tijdens het event van Brandweer in Beweging op 12 december.

   

  Het leidinggevende team legde de laatste hand aan de vragen van het behoefteonderzoek. Nog net op tijd om de data binnen te krijgen voor Dag 4!

   

  Het was dan ook mooi dat het team dat de Brandweer in Beweging projectgroep aan het ontwikkelen was, nog wat tijd over had. Zij hebben vorm gegeven aan de flowchart die vanaf het begin van het traject al essentieel leek.

   

 • Terugblik - Dag 2

  Ook dag 2 van Brandweer in Beweging zat vol met energie. De teams startten met het uitwisselen van inzichten die zij hadden opgedaan vanaf Dag 1. Één van de inzichten was dat geïnteresseerde manschappen met de juiste competenties de taak van loopbaancoach op zich zouden kunnen nemen in de toekomst; een mooi idee om te toetsen bij HR of de directie.

   

  HR

  Marieke van HR kwam dan ook langs om mee te denken met de teams over hun thema en om vragen te beantwoorden over het soms nog onduidelijke loopbaanbeleid.

   

  Eindproducten

  Daarnaast gingen de teams aan de slag met hun thema. Het doel van Dag 2 was het kiezen van een eindproduct. Hieronder vind je de eindproducten waar voor gekozen is:

   

   

  • Team mentorschap en loopbaanontwikkeling

   • Het eindproduct van dit team is een behoefteonderzoek VRH breed. Waar is behoefte aan bij de manschappen qua loopbaanontwikkeling? Dit is het fundament waarop ze verder willen bouwen. Wellicht volgt daaruit een flowchart zoals dit team op dag 1 bedacht, wellicht een andere tool.

  • Team loopbaanplanning & -verkenning

   • Aansluitend op het team hierboven zet dit team in op een projectgroep. Deze groep bestaande uit manschappen draagt verdere initiatieven na het CrossOver traject a.d.h.v. de behoeftes die aanwezig zijn. Het doel: Brandweer in Beweging rondom loopbaanontwikkeling.
   • Daarnaast heeft dit team nagedacht over een competentieprofiel van een loopbaanadviseur.
  • Team loopbaanroutes

   • Campagne rondom loopbaanontwikkeling. Wat dat precies inhoudt? Dat is nog geheim!

   

 • Terugblik - Dag 1

  Woensdag 9 oktober was de aftrap van het CrossOver traject “Brandweer in Beweging”. Zeventien enthousiaste deelnemers (met bij elkaar in totaal 254 jaar aan brandweerervaring!!) gingen verdeeld in drie teams aan de slag met de volgende drie thema’s:

  • Loopbaanplanning en -verkenning

  • Brandweer in de toekomst: loopbaanroutes

  • Loopbaangesprekken en mentorschap

  Ochtend - werken aan het thema

  In de ochtend werd er hard gewerkt aan het thema. De energieke teams zaten vol met ideeën en konden niet wachten om te starten met het uitwerken van een oplossing. Hun doel? Een stap zetten in de uitdagingen rondom het loopbaanontwikkeling binnen VRH.

   

  Middag - Game

  De middag bestond uit een game waarin allerlei informatie werd verzameld die de teams kunnen gebruiken in de rest van het traject. Denk aan:

  • Het in kaart brengen van hun netwerk, binnen en buiten VRH
  • Het brainstormen over loopbaanmogelijkheden
  • Het ervaren van nieuwe functies binnen de brandweer (als dronepiloot en robotbestuurder)
  • Het verbinden met de koude kant (bijv. HR en doorstromers).
  We sloten de dag af met de prijsuitreiking voor de team met de meeste punten!

  Wat nu?

  Om tot effectieve oplossingen te komen, gingen de teams eerst op onderzoek uit in het werkveld:

  • Wat is de behoefte van medewerkers binnen VRH?

  • Hoe pakken andere organisaties (bijv. Defensie, Brandweer Rotterdam Rijnmond en ANWB) loopbaanontwikkeling aan?

  • Hoe ziet een Persoonlijk Ontwikkelplan er uit bij een commerciële organisatie (bijv. PostNL) i.p.v. bij een publieke organisatie?

  • Wat zijn kaders bij loopbaanontwikkeling binnen VRH.

   

  Eindproducten

  Ook passeerden er nu al een aantal ideeën voor loopbaantools de revue! De teams dachten aan:

  • Het ontwikkelen van een Persoonlijk Ontwikkel Plan dat echt motiveert,

  • Het organiseren van een jaarlijkse loopbaandag,

  • Het openen van een loopbaanloket,

  • Het creëren van een flowchart waarop de route en de loopbaancheckpoints voor brandweermannen van dag 1 tot pensioen zijn uitgestippeld.